Dobeles Ceriņu svētku gājiens "Uzziedi Dobeles novadam!"

Aicinām Dobeles novada iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes, organizācijas, klubus un kolektīvus piedalīties Dobeles novada svētku gājienā 25.maijā!

Norise:
19.30-20.30 - pulcēšanās gājienam (pie Dobeles pilsētas sporta centra Tērvetes ielā 10);
20.30-21.00 - svētku gājiens (Dobeles sporta centrs - Brīvības iela – Baznīcas iela – Tirgus laukums).

Aicinājums: 
lai pasākuma vadītājs varētu atpazīt katru kolektīvu, gājienā aicinām kļūt atpazīstamiem, domājot  par kolektīvu vizuālo noformējumu.
Veidojot uzrakstus, saukļus un citus atpazīstamības simbolus, kā arī izmantot citus radošos izteiksmes līdzekļus.

Kontakti:
tel.nr. 25488434, e-pasts: linda.redliha@dobele.lv

Pieteikšanās:
elektroniski līdz 20.05.2019.


Pieteikties svētku gājienam:


*

*

*

**
0

 .